Seo Begrip

offline kopen

Wat is offline kopen?

Offline kopen is het tegenovergestelde van online kopen. Bij offline kopen, vindt de koop plaats op een fysieke locatie waarbij koper en verkoper elkaar en het product zien. Eigenlijk het ouderwetse kopen van voor het ontstaan van het internet.

Het Begrip

offline kopen

Categorie

O-P-Q

Wil je weten wat er voor jouw website mogelijk is?
Neem contact op!

Een eerste blik op jouw website kost je niets en levert je zeker een paar nieuwe inzichten op.